ΗΜ 052/2023 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

line

04/10/2023

  • ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Οι προσφέροντες κατά τον έλεγχο / αυτοψία θα φέρουν την Βεβαίωση Ενημέρωσης συμπληρωμένη για υπογραφή από την ΔΤΥ.