ΗΜ 004/2024 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ’’ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ’’ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

line

15/02/2024

  • ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Οι προσφέροντες κατά τον έλεγχο / αυτοψία θα φέρουν την Βεβαίωση Ενημέρωσης συμπληρωμένη για υπογραφή από την ΔΤΥ.