ΗΜ 005/2024 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ Νο2 ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

line

21/02/2024

  • ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Οι προσφέροντες κατά τον έλεγχο / αυτοψία θα φέρουν την Βεβαίωση Ενημέρωσης συμπληρωμένη για υπογραφή από την ΔΤΥ.