ΗΜ 007/2024 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

line

11/03/2024

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 29/03/2024

Οι προσφέροντες κατά τον έλεγχο / αυτοψία θα φέρουν την Βεβαίωση Ενημέρωσης συμπληρωμένη για υπογραφή από την ΔΤΥ.