ΗΜ 010/2024 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΨΥΞΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΤΟΥ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ / ΚΤΗΡΙΟ 7

line

23/04/2024

  • ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ

Οι προσφέροντες κατά τον έλεγχο / αυτοψία θα φέρουν την Βεβαίωση Ενημέρωσης συμπληρωμένη για υπογραφή από την ΔΤΥ.