ΗΜ 011/2024 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΣΥΡΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΧ

line

13/05/2024

  • ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ 

Οι προσφέροντες κατά τον έλεγχο / αυτοψία θα φέρουν την Βεβαίωση Ενημέρωσης συμπληρωμένη για υπογραφή από την ΔΤΥ.