ΗΜ 016/2024 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΗΜΙΚΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ ΑΤΜΟΥ (ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) ΣΤΟΝ ΘΕΡΜΙΚΟ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ 4 ΤΟΥ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

line

14/06/2024

  • ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Οι προσφέροντες κατά τον έλεγχο / αυτοψία θα φέρουν την Βεβαίωση Ενημέρωσης συμπληρωμένη για υπογραφή από την ΔΤΥ.