Ο ρόλος των ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ και η υγειονομική κρίση του Covid-19. Η ανάγκη οργάνωσης μιας ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ Νοσοκομειακών Βιβλιοθηκών στη χώρα μας

line

11/01/2022

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 14/01/2022, 10:00-20:15
Τόπος Διεξαγωγής: Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α). Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 3ης Σεπτεμβρίου – Πανεπιστημιούπολη | ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΙΙΙ (-1 όροφος).

 

Το video της ημερίδας

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLLYG47JMM_skuTCwhpCyoYEtkI_B9o8Hi