ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΧΕΠΑ

line

19/08/2022

Αγαπητοί αιμοδότες,

Για την διευκόλυνση σας,μπορείτε να σταθμεύσετε εντός του προαύλιου χώρου του Νοσοκομείου κατά την προσέλευση σας για αιμοδοσία.

Προυπόθεση είναι να προσέρχστε για αιμοδοσία κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού ,ωστε να δοθούν τα στοιχεία σας στο προσωπικό ασφαλείας του Νοσοκομείου.

Τηλεφωνικό ραντεβού μπορείτε να κλείνετε καλώντας στο Τμήμα Επισκεπτριών Υγείας στο τηλέφωνο 2313303390(καλείτε καθημερινές εργάσιμες 8:00-15:00).

Εισέρχεστε από την Κεντρική Πύλη του Νοσοκομείου ,όπου δίνετε τα στοιχεία σας στο προσωπικό ασφαλείας,και στη συνέχεια σταθμεύετε πλησίον της εισόδου του Κεντρου Αίματος,σε θέσεις σύμφωνα με την κιτρινη διαγράμμιση στο έδαφος.

Η δυνατότητα στάθμευσης ισχύει φυσικά και για τους δότες αιμοπεταλίων ,οι οποίοι άλλωστε προσέρχονται πάντα κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.