ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ, Με έγγραφο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α), την Παρασκευή 25-10-2019, ενημερωθήκαμε ότι δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα εξέτασης για ελονοσία δειγμάτων αιμοδοτών, λόγω εξάντλησης των αντιδραστηρίων. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε την παρακάτω λίστα περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί «ΕΠΗΡΕΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΛΟΝΟΣΙΑ»

line

30/10/2019