ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ( Υ.Π.Π.Α.) του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ

line

29/05/2024

Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠΠΑ) του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ,  για παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4990/2022 (παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου, άρθρο 4 του ν. 4990/2022) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ορίστηκε η κ. Αγγελική Βεζύρη, μόνιμη υπάλληλος κατηγορίας και κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού με αναπληρώτρια την κ. Μαρία Ζιώγα, μόνιμη υπάλληλος κατηγορίας και κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού.

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Αγγελική Βεζύρη
Τηλ.: 2313 303789 , e-mail: vezyri.aggeliki@n3.syzefxis.gov.gr

 

 

Σχετική Απόφαση :
Η υπ’ αριθμ. 466/2024 απόφαση Διοικητή του Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ