Το ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ έχει γίνει αποδέκτης εγγράφων, ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή και τηλεφωνημάτων από άτομα που εκδηλώνουν την επιθυμία να παρέχουν εθελοντική εργασία στον αγώνα για την καταπολέμηση της πανδημίας λόγω της νόσου Covid-19. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους εθελοντές και τους ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας έχει αναρτηθεί Δελτίο Τύπου με οδηγίες για το εθελοντικό πρόγραμμα καθώς επίσης και ηλεκτρονική φόρμα καταγραφής στην οποία μπορούν να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους.

line