Εγκατάσταση Ιατρικού Φακέλου. Σχετικά με την πορεία εξέλιξης των εργασιών για τη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων CTEAM – CCS στο νοσοκομείο, σας ενημερώνουμε ότι:

line

05/11/2020