Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ ανακοινώνει ότι κατατέθηκε στο Νοσοκομείο μας η οριστική Μελέτη του έργου «Νέα Μονάδα Λοιμώξεων με πτέρυγα θαλάμων αρνητικής πίεσης για το Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ» εκπονηθείσα από ιδιώτη μελετητή σε συνέχεια της υπ' αρίθμ. 25ης/9.10.2020 (έκτακτο θέμα 3°) Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου περί αποδοχής της Δωρεάς της εν λόγω Μελέτης από την εταιρεία AXIS Medical.

line

04/12/2020