Κατάρτιση - τήρηση καταλόγου και διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση στην Επείγουσα Ιατρική

line

05/02/2024

Σύμφωνα με την με αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.21124/27-03-2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1288/τ.Β΄/10-04-2020) με θέμα: «Διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων Ιατρών για εξειδίκευση στην Επείγουσα Ιατρική  καταρτίζεται  και τηρείται  ηλεκτρονικός κατάλογος,  ο οποίος βρίσκεται  αναρτημένος στον ιστότοπο του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ. 

-  Ο κατάλογος περιλαμβάνει τα αρχικά γράμματα του ονοματεπώνυμο του/της ιατρού, την ειδικότητά του/της, τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησής του/της.

-  Οι ιατροί καταχωρούνται στον κατάλογο με την αίτησή τους και η μεταξύ τους προτεραιότητα καθορίζεται από τον χρόνο κατάθεσης και τον απόλυτο αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους.