Συνεργασία ιατρού Παθολογικής Ογκολογίας με το Π.Γ.Ν.Θ.ΑΧΕΠΑ, με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσίας

line

18/06/2024

Συνεργασία ιατρού Παθολογικής Ογκολογίας με το Π.Γ.Ν.Θ.ΑΧΕΠΑ, με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσίας