Τακτικα Εξωτερικά Ιατρεία,Ιατρεία Ολοήμερης Λειτουργίας (Απογευματινά Ιατρεία) και Αιμοληψίες

line

Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία

Ιατρεία Ολοήμερης Λειτουργίας

Αιμοληψίες - Αποτελέσματα

ΠΡΩΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Οι αιμοληψίες Εξωτερικών ασθενών πραγματοποιούνται καθημερινά κατόπιν ραντεβού (τηλέφωνο επικοινωνίας 2313303846, ώρες λειτουργίας τηλεφωνικού κέντρου καθημερινά από 13:00 έως 14:30)

ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  (ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ)
Οι αιμοληψίες των Εξωτερικών ασθενών για την διενέργεια βιοπαθολογικών εξετάσεων κατά την ολοήμερη λειτουργία του Νοσοκομείου θα πραγματοποιούνται κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 2313303554. Ωρες λειτουργίας τηλεφωνικού κέντρου καθημερινά από 10:00 έως 14:30)

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων των αιμοληψιών  του Μικροβιολογικού  και του Βιοχημικού Εργαστηρίου, θα δίδονται καθημερινά από 13:00μμ έως 14:30μμ, με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας  ή μέσω e-mail.

https://www.ahepahosp.gr/gia ton politi/tei-kai-olohmera