Γραφείο Συντονισμού Μεταμοσχεύσεων Βορείου Ελλάδας

line

Το Γραφείο Συντονισμού Μεταμοσχεύσεων Β. Ελλάδος ξεκίνησε να λειτουργεί στο Νοσοκομείο “ΑΧΕΠΑ” της Θεσσαλονίκης το 1992 και στελεχώθηκε από τρεις εξειδικευμένες Συντονίστριες Μεταμοσχεύσεων. Το 2000 με την ίδρυση του Ε.Ο.Μ. συνεχίζει την λειτουργία του και από το 2004 και έπειτα, υπό την ευθύνη του τότε Διοικητή του ΑΧΕΠΑ, κ. Δημήτριου Γάκη, τελεί «χρέη Παραρτήματος» του Ε.Ο.Μ. στη Β. Ελλάδα με εξαιρετική δραστηριότητα.

Η τοπική και περιφερειακή εμβέλεια και δραστηριότητα του Γραφείου Συντονισμού έχει σημειώσει αξιοσημείωτα αποτελέσματα στους δείκτες δωρεάς της Θεσσαλονίκης και της Β. Ελλάδος, αφού οι Συντονιστές που το στελεχώνουν βρίσκονται καθημερινά σε άμεση επικοινωνία και συνεργασία τόσο με τις Μ.Ε.Θ. της περιοχής, όσο και με τους κρατικούς και κοινωνικούς φορείς που συμβάλλουν στη προώθηση της δωρεάς οργάνων στο ευρύ κοινό.

Από το 2010 έως το 2013 την ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου έχει ο Διοικητής του Νοσ. ΑΧΕΠΑ κ. Γ. Βέργουλας, Νεφρολόγος και έκτοτε ο νυν Διοικητής κ. Παντελιάδης Παναγιώτης.

Συνοπτικά η δραστηριότητα του γραφείου περιλαμβάνει:

  • Περιφερειακό Συντονισμό περιστατικών Δωρεάς Οργάνων από ΜΕΘ της Β. Ελλάδας, σε στενή συνεργασία με τον Τοπικό Συντονιστής της εκάστοτε ΜΕΘ καθώς και με τον Κεντρικό Συντονισμό του ΕΟΜ
  • Τακτικές επισκέψεις και συνεχής επαφή με τις ΜΕΘ των Νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης και της Β. Ελλάδος με σκοπό τον έγκαιρο εντοπισμό των δυνητικών δοτών, την αποτελεσματική επικοινωνία με τις οικογένειές τους, την επίλυση τυχόν προβλημάτων που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία του συντονισμού. Επίσης, συχνά οι επισκέψεις έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα, υπό τη μορφή μαθημάτων στο προσωπικό των ΜΕΘ και των Νοσοκομείων δοτών
  • Συνεργασία με τα Μεταμοσχευτικά Κέντρα του Ιπποκρατείου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου των Ιωαννίνων
  • Άμεση συνεργασία με την Τράπεζα Κερατοειδών Οφθαλμολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, καθώς και των Μεταμοσχευτικών κέντρων Κερατοειδών της Οφθαλμολογικής κλινικής του Νοσ. «Παπανικολάου» και του Νοσ. «Αλεξανδρούπολης», με παρακολούθηση της λίστας υποψηφίων ληπτών και καταγραφή των πτωματικών και εισαγόμενων μοσχευμάτων κερατοειδούς
  • Συνεργασία με τις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες Β. Ελλάδος και Θεσσαλονίκης για την δωρεά κερατοειδών από πτωματικούς δότες
  • Μαθήματα στις Νοσηλευτικές Ειδικότητες του Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ
  • Οργάνωση ή και συμμετοχή σε ενημερωτικές εκδηλώσεις κοινού που περιλαμβάνουν ομιλίες σε συνέδρια, εθελοντικούς, πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους, σχολεία, ΙΕΚ, ΤΕΙ, Πανεπιστήμια κ.α.
  • Τακτική συμμετοχή στα πλαίσια εθελοντικών αιμοδοσιών με διανομή εντύπων συζήτηση και ενημέρωση των αιμοδοτών για το θέμα της Δωρεάς Οργάνων
  • Τηλεφωνική ενημέρωση πολιτών για την «Δωρεά Οργάνων»
  • Τακτική επαφή με δημοσιογράφους, τοπικές εφημερίδες και περιοδικά και δημοσίευση σχετικών άρθρων

 

Μπορεί να επικοινωνήσει κανείς απ΄ ευθείας με τους Συντονιστές Μεταμοσχεύσεων Δήμητρα Ζαχαρούδη και Φώτη Αντωνίου στα τηλέφωνα 2313303340 και 2313303342 ή και ηλεκτρονικά στο: parartimaeom@gmail.com

Δείτε τον τελευταίο νόμο περί μεταμοσχεύσεων ΦΕΚ 150 27-6-2011
Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στην ιστοσελίδα του ΕΟΜ