Α' Καρδιολογική Κλινική

line

Καθηγητής - Διευθυντής: Ζιάκας Αντώνιος

 

 

  • Τμήμα Κλινικής Καρδιολογίας.
  • Αιμοδυναμικό Εργαστήριο.
  • Εργαστήριο Δοκιμασίας Κόπωσης.
  • Εργαστήριο Υπερήχων.
  • Εργαστήριο Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδότησης.
  • Εργαστήριο Καρδιαγγειακής Μηχανικής.
  • Εργαστήριο Μυοκαρδιοπαθειών.
  • Στεφανιαία Μονάδα

The 1st Cardiology department of AHEPA was established in 1988. The director is Mr I. Styliadis, Professor of Cardiology. The clinic has an intensive coronary care unit, an intermediate coronary unit, wards, outpatient clinics and laboratories. The clinics of the department are clinical cardiology, hypertension, heart failure, pacing and sudden death, dyslipidemia and adult congenital heart disease. The laboratories are echocardiography, stress test and rehabilitation, atherosclerosis and cardiovascular mechanics, cardiomyopathies, electrophysiology and pacing and cardiac catheterization.