Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης

line

Εφαρμογή στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης σαν εργαλείο Διοίκησης Ολικής Ποιότητας εφαρμόστηκε πιλοτικά στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρείας του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ με πρωτοβουλία της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

Με Πρόεδρο τη Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας η ομάδα εργασίας ξεκίνησε την εφαρμογή του και σε τρείς μήνες, από τον Σεπτέμβριο έως Νοέμβριο 2012, μετά από την καταγραφή, μελέτη και ανάλυση του υλικού τεκμηρίωσης, αποτύπωσε τα θετικά και αρνητικά σημεία λειτουργίας των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων του Νοσοκομείου.

Προτάθηκαν μέτρα βελτίωσης και στη συνέχεια άρχισε η υλοποίησή τους η οποία παρακολουθείται από την συσταθείσα Επιτροπή Ελέγχου Προόδου, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για την Υπηρεσία από την εφαρμογή τους.

Σύμφωνα με τις αρχές του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης προβλέπεται η επανάληψη της εφαρμογής να γίνει μετά από δύο χρόνια τουλάχιστον, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αποτελέσματα της εφαρμογής του στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ.

Ομάδα εργασίας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κοκόνη Ζαμπόκα-Κουτσιαντά

Διευθύνουσα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Μαρία Άγγου

ΤΕ Νοσηλευτριών

Τομεάρχης

Κωνσταντίνος Βελλής

ΤΕ Νοσηλευτών

Προϊστάμενος Τμήματος

Σάββας Δημητριάδης

ΤΕ Νοσηλευτριών

Προϊστάμενος Τμήματος

Ελένη Δημητρίου

ΤΕ Νοσηλευτριών

Προϊσταμένη Τμήματος

Ζωή Θεοχάρη-Μπήδιου

ΤΕ Νοσηλευτριών

Τομεάρχης

Δέσποινα Κυπιρτίδου

ΤΕ Νοσηλευτριών

 

Αικατερίνη Μεσμερλή

ΤΕ Νοσηλευτριών

 

Αικατερίνη Μηνά

ΤΕ Νοσηλευτριών

 

Θεοδώρα Μίντση

ΤΕ Νοσηλευτριών

 

Αικατερίνη Μπαζούκη

ΤΕ Διοικητικών

 

Κυριακή Μπόντζιου

ΔΕ Διοικητικού

 

Ευγενία Παντελιάδου

ΤΕ Νοσηλευτριών

 

Μαρία Πόντη

ΤΕ Νοσηλευτριών

 

Άννα Σαμούκα

ΤΕ Νοσηλευτριών

Προϊσταμένη Τμήματος

Κωνσταντίνα Σταυροπούλου

ΤΕ Νοσηλευτριών

Προϊσταμένη Τμήματος

Μιλτιάδης Τσαλιγόπουλος

Ιατρός

Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ.

Στεργιανή Χαρούπα

ΤΕ Νοσηλευτριών

Προϊσταμένη Τμήματος

Βασίλειος Αναστασιάδης

ΠΕ Διοκητικού

Υποδιευθυντής Διοικητικού

Ματίνα Βεκιάρη

ΠΕ Διοκητικού

Προϊσταμένη Τμήματος