Ηλεκτρονικές υπηρεσιες για τους υπαλλήλους του Νοσοκομείου

line

Παρακάτω θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που αφορούν τους υπαλλήλους του Νοσοκομείου

Μπορείτε να αιτηθείτε ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας τις πρότυπες αιτήσεις όπως παρακάτω

Ηλεκτρονικά έγγραφα :